Användarvillkor

SÅ FUNGERAR PRISFÖRSLAG.SE

Prisförslag.se med organisationsnummer 559025-9734 ägs och drivs av Prisförslag Sverige AB.

Vi på Prisförslag.se hjälper vi privatpersoner och företag att komma i kontakt med seriösa lokala tjänsteföretag inom olika kategorier som bygg, städ, flytt, administration och vilket annat tjänst som helst.

Som användaren är det helt gratis att använda tjänsten och man förbinder sig aldrig att välja något av de företag som visar intresse för förfrågan. Men det uppskattas att man även tackar nej till de företag som visar intresse till förfrågan. När besökaren skapar en förfråga på Prisförslag.se så matchas den med de lokala företag som är intresserade att besvara just den förfrågan. Prisförslag garanterar att endast kontrollerade företag som är anslutna till Prisförslag.se har möjlighet att besvara förfrågan. En förfrågan stängs automatiskt när 4 företag som är anslutna till Prisförslag kontaktar användaren för att lämna en kostnadsfri prisförslag. Sedan är det upp till dessa två partner att bestämma om de vill gå vidare i sin upphandling.

 

HANTERING AV INFORMATION OCH SEKRETESSPOLICY

Genom att skapa en förfrågan på Prisförslag.se samtycker du att vi vidarebefordrar användarens information till våra anslutna företag på Prisförslag.se. Användarens kontaktuppgifter visas bara för högst 4 företag som är intresserade av uppdraget. Prisförslag följer de regler som enligt svensk lag stadgas i (PUL) personuppgiften. Förutom intresserade leverantörer kan även Prisförslag.se välja att kontakta användaren för ytterligare information angående din förfrågan, för att betygsätta företag som du eventuellt valde eller för att ge dig de nyheter/erbjudanden som avser Prisförslag.se.

 

FELAKTIG INFORMATION

Alla användare av Prisförslag.se ansvarar för att den information som man registrerar är korrekta. I situation då man lämnar fel information ska man raskt rätta till denna genom sitt konto på Prisförslag.se eller genom att meddela Prisförslag om felet på info@prisforslag.se eller ringa på 08 41 001 001.
Varje användaren ansvarar för att de använder tjänsten i ärligt uppsåt. Vid misstanke om missbruk av tjänsten har vi på Prisförslag rätt att stänga av eller ändra en användarens konto eller uppgifter.

 

KONTROLLERADE FÖRETAG

Prisförslag.se har hundratals anslutna tjänsteföretag inom olika kategorier. För att hjälpa användaren av Prisförslag.se att hitta kunniga och trygga företag ställer vi obligatoriska krav på företagare som vill ansluta sig till oss. Företag som vill ansluta sig till oss kontrolleras först så att de uppfyller de grundläggande krav som ställs av svenskt lag och även ytterligare krav ställs av oss. För att försäkra våra användare att de får kontakt med trygga och kunniga hantverkare utför vi följande kontroller kontinuerligt:

 

Krav som ställs på våra anslutna företag

• Godkänd för F-skatt
• Registrerad för Moms
• Skuldfrihet hos kronofogden 0 kr
• Godkänd för kredithistorik
• Är ett svenskt företag
• Referenser finns
• Företag med omdömen lägre än 3 av 5 stjärnor stängs av
• Intygade med minst 1 av diplomen från Prisförslagets utbildningar *

* Vårt mål är att inom närmaste 3 åren måste alla våra företagare vara intygade med diplomen inom de anpassade utbildningar/kurser som vi på Prisförslag erbjuder. Läs mer om de kurser/utbildningar på OM OSS.

 

ANSVAR FÖR UTFÖRDA TJÄNSTER

Prisförslagets roll är endast som en förmedlare av kontakten mellan användaren och de leverantörer som besvarar förfrågan. Därför får materialet som förmedlas genom förfrågan ej vara vilseledande och ska vara förenligt med svensk lag. Huvudansvarig för utförda tjänster är de företag som kommer i kontakt med användaren. För att minska chansen till att företagare slarvar med deras tjänster är minimal p.g.a. våra dagliga kontroller av dessa företag samt alla de oberoende omdömen som kommer in av deras tidigare kunder. Följer inte våra anslutna leverantörer dessa krav som vi ställer blir de uteslutna och de får inte längre vara en del av Prisförslag.se. Detta för att alla våra användare ska känna sig trygga.

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR FÖRETAG/ANVÄNDAREN

Alla tjänsteföretagare som är anslutna till Prisförslag måste följa de grundläggande krav som vi ställer. Uppfyller inte leverantören Prisförslagets alla krav har vi på Prisförslag rätt att omedelbart avbryta leverantörens rätt att svara på förfrågningar från användarna och det kan även leda till att företaget utesluts från Prisförslagets register.

Alla leverantören är skyldiga att svara på förfrågningar professionellt och att ta eget ansvar när de utför tjänster hos sina kunder. Allt från köp av förfrågan och presentation av ditt företag till att objekten är avklarat måste du som företagare hålla ett hög standard med dina tjänster. Detta förutsätter att du får goda referenser samt omdömen vilket ökar chansen till att du får vina mer

uppdrag och förtroende hos dina kunder. Som leverantör samtycker du till att dina och kundens uppgifter som registreras på Prisförlsag.se

kan komma att användas av Prisförslag.se. Leverantören godkänner även att uppgifter om företaget samt kreditvärdighet publiceras på Prisförlag.se. Leverantören är vidare införstådd med att Prisförslag.se och deras samarbetspartners kan komma att kontakta leverantören via brev, E-post, SMS eller telefon.

Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats i kundavtalet. Har inget särskild avtalats ska betalningen ske inom 30 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lagen. Om betalningen inte erläggs i rätt tid har Prisförslag.se rätt att begära ersättning för betalningspåminnelse etc..

I det särskilda avtal som Prisförslag.se och leverantören ingår ges ett visst antal förfrågningar, krediter eller annat konto funktionalitet under avtalad period. Om leverantören inte utnyttjar det innestående medel under avtalat period för att besvara förfrågningar kan det inte återbetalas eller förflyttas till nästkommande tidsperiod.

Våra förmedlade kundförfrågningar får inte säljas vidare eller vidarebefordras till tredje man. Dock får leverantören, efter att Användaren i fråga anlitat leverantören, vidareförmedla användarens kontaktuppgifter till av leverantören anlitad underleverantör. Om leverantören på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal har Prisförslag.se rätt att omedelbart häva avtalet utan återbetalningsskyldighet gentemot leverantören.

Om leverantören som är ansluten till Prisförslag.se eller användaren av tjänsten företar handlingar ägnade att försämra Prisförslagets tjänst eller på något annat sätt agerar illojalt mot Prisförslag.se har vi rätt att förutom att häva avtalet erhålla från användaren/leverantören ett skadestånd motsvarande skadans värde, enigt (1962:382).

För det fall webbplatsen Prisförslag.se av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omständighet som t.e.x. att serven eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Prisförslag.se helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag på sitt

särskilda Avtal.

Prisförslag.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantören. Prisförslag.se är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan användare och leverantören. Detta innebär att Prisförslag.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantören, t.e.x. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

Skulle tvist mellan parterna uppstå ska detta avgöras först mellan partner och om problemet kvarstår ska ärendet avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.